Obra publicada

Francisco X. Fernández Naval (Ourense- España, 1956)

Licenciado en filosofía e ciencias da educación

Poeta, ensaísta e narrador.

 Rúa San Roque 15-23, 7º C

15002- A Coruña

Correo electrónico: fxnaval@gmail.com

 A) Publicacións:

 Poesía

– A fonte abagañada (Premio ciudade de Ourense 1980). Editorial Limbo, 1980.

– Pabellón Habitado. Editorial Esquío, 1987.

– Ara Solis (Publicado pola editorial Raíña Lupa de París en edición galego-francés, 1996).

– Días de Cera. Editorial Espiral Maior, 1999.

– Mar de Lira. Editorial A Nosa Terra, 2005.

– Miño (Premio cidade de Ourense 2007). Editorial Espiral Maior, 2007.

– Bater de sombras (Premio Fiz Vergara Vilariño 2010). Ed. Espiral Maior, 2010.

– Suite Dublín. Edición bilingüe galego-castelán de 50 exemplares numerados. Ed. Micielo. México D.F., 2011.

Suite Dublín e outros poemas. Colección Frouma. Editorial Follas Novas, 2012.

 Novela

– O bosque das antas (Premio Xerais 1988), Edicións Xerais de Galicia 1988.

– Tempo de Crepúsculo. Edicións Xerais de Galicia, 1993.

– Sombras no labirinto. Sotelo Blanco Edicións, 1997.

– Unha cita co aire. Editorial Galaxia, 2005.

A noite branca. Edicións Xerais de Galicia, 2012.

 Novela xuvenil

– Suso Espada: O misterio do Grial. Editorial Everest Galicia, 2002.

– Suso Espada: Istambul e o cabaliño de ouro. Editorial Everest Galicia, 2008.

– Suso Espada: Nota Roja. Editorial Everest Galicia, 2010.

 Relato adultos

– Historias Roubadas. Editorial Everest Galicia, 1998.

– Sete noites e un amencer. Editorial Biblos, 2003.

– Para seguir bailando. Edicións Xerais de Galicia, 2009.

 Relato xuvenil

– Lendas de onte soños de mañá. Editorial Everest Galicia, 2001.

 Infantil

– No corazón da fraga. Editorial Everest Galicia, 2001.

– Do A ao Z con Uxío Novoneyra. Editorial Everest Galicia, 2010.

 Ensaio

– O mundo da pesca na literatura galega. Concello de Oleiros, 1999.

– Respirar polo idioma: Os galegos e Julio Cortázar. Edicións Linteo, 2006.

– O petróglifo do Filladuiro, un enigma na pel da pedra. De autoría compartida con Fernando Alonso Romero y Maribel Longueira. Editorial Toxosoutos, 2008.

– Níxer. De autoría compartida con Camilo Franco, Alfonso Costa e Moustapha Bello Marka. Colección Crónica. Edición Xerais de Galicia, 2010.

 Guías e literatura de viaxes

– Guía patrimonial da provincia da Coruña. Caixanova, 1996.

– Guía patrimonial da provincia de Ourense. Caixanova, 1997.

– Unha viaxe á procura do solpor –do Tambre a Fisterra-. Editorial A Nosa Terra, 2000.

– Rutas con sabor: Galicia. El País-Aguilar, 2002.

– A Coruña monumental y turística (edición en galego, castelán e inglés). Editorial Everest, 2002.

– Muros, ronsel de pedra, espiral de mar (edición en galego, castelán e inglés). Concello de Muros, 2003.

Guía de O Pereiro de Aguiar e a Ribeira Sacra de Ourense.- Editorial Everest, 2008.

Guía de Ourense.- Editorial Everest, 2010.

 Teatro

– Non se che faga tarde (monólogo protagonizado pola actriz María Inés Cuadrado e dirixido pola directora de cine uruguaia Manane Rodríguez; representado en España, Uruguai e Arxentina

Pares soltos oportunidades

 GuiÓNS cinematográficos e de televisión

– Un mundo de historias (serie producida pola televisión de Galicia)

– Pataghorobí (longametraxe producido por la televisión de Galicia, segundo o relato de Xosé Cid Cabido).

Domingos de Andrade, excelencia do Barroco, para o museo do Pobo Galego, co gallo da exposición que conmemora o 3º aniversario do arquitecto.

 B) Obra traducida:

Ao castelán

– El espirítu del bosque (Editorial Everest. 2002). Infantil.

– Suso Espada. El misterio del Grial (Editorial Everest. 2002). Novela xuvenil.

– Suso Espada. Estambul y el caballo de oro (Editorial Everest. 2007). Novela xuvenil.

– Respirar por el idioma: Los gallegos y Julio Cortázar (Editorial Corregidor. Buenos Aires. 2007). Ensaio.

– Guía de Ourense (Editorial Everest. 2010). Guías de viaxe.

– Suite Dublín (Editorial Micielo. México D.F. 2011). Poesía.

– Golpear de sombras (Editorial Huerga y Fierro. 2011). Poesía.

– Sombras en el laberinto (Editorial Trifolium. 2012). Novela.

 Ao catalán

– Suso Espada: Istambul i el cavallet d’or (Cadí. 2009). Novela xuvenil.

Ao éuscaro

Suso Espada: Istambul eta urrezko zalditxoa (Aizkorri. 2009). Novela xuvenil.

Ao francés

– Ara Solis (Raíña Lupa. París.1996)

Ao árabe

– Suleiman e Salúa

 C.- Tradución:

– Dende o castelán ao galego:

 “A Ruptura”, relato de Elena Poniatowska, publicado por Editorial Galaxia en el volumne A filla do filósofo, 2009.

Infinito presente –Selección de poemas de Ludwig Zeller- Ed. Espiral Maior. 2010.

– Dende o portugués ao galego:

O diaño tamén sorrí, novela do escritor José Braga Amaral, publicada pola editorial Toxosoutos, 2009. Tradución nominada para os premios da edición do ano 2009.

– Dende o francés ao galego:

Onde vas Pedro?, obra de teatro da escritora e xornalista Manon Moreau.

Advertisement