ABANCA/AFUNDACIÓN E O GALEGO

Quizais xa o sabedes. Haberá quen recibiu unha mensaxe de correo electrónico con esta información. Pero por se alguén non está ao tanto, fago miña a mensaxe recibida que comparto. Ten que ver con ABANCA, esa nova entidade, adquirida por capital foráneo, que ao chegar afirmou que mantiña os compromisos con Galicia. Quizais por iso xogou a nun principio con ese nome que pode ser lido como se queira, pero, tamén, en clave galega. O do nome tamén foi aplicado á fundación cultural, que agora se chama AFUNDACIÓN.

Poren, malia eses primeiros augurios que prometían, vimos de saber que a entidade financeira con sede en Galicia que fai bandeira da súa galeguidade co propósito evidente, e lexítimo, de recuperar a súa cota no mercado propio, acaba de tomar a decisión de facer a publicidade, a sinalética e a comunicación xeral dentro de Galicia en castelán. “Curiosamente”, manterán o catalán como lingua vehicular en Cataluña.

Con independencia de que esa decisión poida ser considerada por algúns como necesaria e por outros como erro estratéxico, o que si supón é un novo e forte golpe en contra do idioma propio do país. Por iso seguro que paga a pena tentar que rectifiquen. Poderiamos facermos algo. Algo sería, por exemplo, introducir no noso muro do facebook e na páxina de twitter comentarios e opinións sobre a decisión incluíndo no corpo do texto as referencias a @escotet e @abanca. Pódese enviar unha mensaxe directa por twitter a @somosabanca ou en facebook en https://www.facebook.com/SomosAbanca. Outra opción, non excluínte, sería enviar unha pregunta ou comentario a través do seguinte formulario online: http://www.abanca.com/gl/axuda/contacto/.

Quizais, se facemos o suficiente ruido ao respecto, poderiamos conseguir que reconsideren esta nefasta decisión e salvemos un referente principal dese espazo clave para o noso idioma como é a comunicación financeira.

Esta entrada de hoxe non leva imaxes, coido que non as precisa. Se vos parece ben, espallade isto todo o que poidades.

Advertisement